G-FCV7BLN90J

Arduino Board

Arduino Board


Arduino Mega2560 R3

Arduino Mega 2560 R3 là phiên bản mở rộng của Uno R3 có nhiều chân giao tiếp, ngoại vi và bộ nh..

250.000VNĐ

Arduino Nano FT232RL Atmega328P

Arduino Nano FT232RL Atmega328P là phiên bản nâng cấp Arduino Nano thay thế chip nạp CH340 thàn..

190.000VNĐ

Arduino Nano Mini LGT8F328P

Arduino Nano Mini LGT8F328P 16MHz sử vi điều khiển LGT8F328P tích hợp giao tiếp UART, SPI,..

25.000VNĐ

Arduino Uno R3 SMD

Arduino Uno R3 SMD (CH340 + ATMEGA328P-AU) là phiên bản giá rẻ sử dụng IC nạp và giao tiếp UART CH34..

85.000VNĐ

ESP-01

ESP-01 ESP8266 là một SOC độc lập với ngăn xếp giao thức TCP / IP tích hợp có thể cấp cho bất k..

65.000VNĐ

Raspberry Pi Pico RP2040

Mạch vi điều khiển Raspberry Pi Pico RP2040 sử dụng MCU RP2040 được chính Raspberry Pi thiết kế dựa ..

100.000VNĐ

Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 (1 Trang)