G-FCV7BLN90J

IOT

ESP32-DevKitC-32U

Kit RF Thu Phát Wifi Ble ESP32 Wroom-32U DevKitC sử dụng wifi 2.4Ghz và bluetooth, kết nối có tính ổ..

130.000VNĐ

ESP8266 Wemos D1 WiFi Module

ESP8266 Wemos D1 WiFi Module là một mạch phát triển Nodemcu ESP8266 dựa trên UNO ở dạng định dạ..

125.000VNĐ

Mạch Thu Phát WiFi ESP8266  ESP-12E  AI-Thinker

ESP-12E ESP8266 mà một mạch thu phát wifi sử dụng công nghệ tiêu thụ điện năng cực thấp, được t..

70.000VNĐ

Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 (1 Trang)